Thiết kế và thi công nhà máy HUNTER DOUGLAS.

  1. Chủ Đầu Tư:  HUNTER DOUGLAS INDOCHINA
  2. Hoàn thành:  Đã Hoàn Thành
  3. Diện tích:  4800m2
  4. Vị trí:  KHU CÔNG NGHIỆP Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương
  5. Năm:  2017