THIẾT KẾ NHÀ MÁY PHÂN BÓN TRUNG HIỆP LỢI LONG AN

  1. Chủ Đầu Tư:  Trung Hiep Loi Trading Service Production Co., Ltd
  2. Hoàn thành:  Đã Hoàn Thành
  3. Diện tích:  8000m2
  4. Vị trí:  Road No. 6, Hoa Binh Industrial Park, Nhi Thanh Commune, Thu Thua District, Long An Province
  5. Năm:  2018