Dự án Thiết kế xây dựng nhà máy Quất Động Số 2

  1. Chủ Đầu Tư:  CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
  2. Hoàn thành:  Đã Hoàn Thành
  3. Diện tích:  5000m2
  4. Vị trí:   Lô CN3A Cụm Công Nghiệp Quất Động, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  5. Năm:  2017