Thiết kế và thi công nhà ANNEX Electronics Co., Ltd

  1. Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Điện tử ANNEX
  2. Hoàn thành:  Đã hoàn thành
  3. Diện tích:  500m2
  4. Vị Trí:  Hưng Yên
  5. Năm:  2020