Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Đại Dương Vàng

  1. Khách Hàng :  Đại Dương Vàng
  2. Danh Mục :  Văn phòng
  3. Diện Tích:  120m2
  4. Hoàn Thành:  Đã hoàn thành
  5. Chi Phí :  270 triệu
  6. Vị Trí :  HCM
  7. Năm:  2018