Đang xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được ký hợp đồng thi công?

Đang xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được ký hợp đồng thi công?

Đang xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được ký hợp đồng thi công?

Đang xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được ký hợp đồng thi công?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *