Factory design of DI YU SHENG Company

  1. Investor:  CÔNG TY TNHH DI YU SHENG
  2. Hoàn thành:  Đã Hoàn Thành
  3. Diện tích:  8000m2
  4. Vị trí:  My Phuoc II Industrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong Province.
  5. Năm:  2019