Văn phòng

Nội thất văn phòng Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

Khách Hàng:
Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam
Danh Mục:
Văn phòng
Hoàn Thành :
Đã hoàn thành
Chi Phí :
400 triệu
Vị Trí :
HCM
Năm:
2019